10-Q 1 form10-q.htm
0001454742 false --12-31 Q3 Yes Yes 0001454742 2022-01-01 2022-09-30 0001454742 2022-09-30 0001454742 2021-12-31 0001454742 us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:SeriesCPreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:SeriesCPreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:SeriesDPreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:SeriesDPreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:SeriesEPreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:SeriesEPreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 2021-01-01 2021-09-30 0001454742 2020-12-31 0001454742 2021-09-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2021-12-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-03-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-03-31 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2022-03-31 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2022-03-31 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-03-31 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-03-31 0001454742 2022-03-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-06-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-06-30 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2022-06-30 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2022-06-30 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-06-30 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-06-30 0001454742 2022-06-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2020-12-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2020-12-31 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2020-12-31 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2020-12-31 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2020-12-31 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2020-12-31 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2020-12-31 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2020-12-31 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2020-12-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-03-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-03-31 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2021-03-31 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2021-03-31 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2021-03-31 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2021-03-31 0001454742 2021-03-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-06-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-06-30 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2021-06-30 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2021-06-30 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2021-06-30 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2021-06-30 0001454742 2021-06-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 2022-01-01 2022-03-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 2022-04-01 2022-06-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-07-01 2022-09-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 2021-01-01 2021-03-31 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 2021-04-01 2021-06-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2021-07-01 2021-09-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassAMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-09-30 0001454742 us-gaap:PreferredClassBMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassCMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassDMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-09-30 0001454742 GMER:PreferredClassEMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-09-30 0001454742 us-gaap:CommonStockMember 2021-09-30 0001454742 us-gaap:WarrantMember 2021-09-30 0001454742 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2021-09-30 0001454742 us-gaap:RetainedEarningsMember 2021-09-30 0001454742 2021-01-01 2021-12-31 0001454742 srt:MaximumMember 2022-01-01 2022-09-30 0001454742 srt:MinimumMember 2022-01-01 2022-09-30 0001454742 us-gaap:FairValueInputsLevel1Member 2022-09-30 0001454742 us-gaap:FairValueInputsLevel2Member 2022-09-30 0001454742 us-gaap:FairValueInputsLevel3Member 2022-09-30 0001454742 us-gaap:FairValueInputsLevel1Member 2021-09-30 0001454742 us-gaap:FairValueInputsLevel2Member 2021-09-30 0001454742 us-gaap:FairValueInputsLevel3Member 2021-09-30 0001454742 us-gaap:ConvertibleDebtMember GMER:HGTCapitalLLCMember 2015-04-15 0001454742 us-gaap:ConvertibleDebtMember GMER:FirstPaymentMember GMER:HGTCapitalLLCMember 2015-04-01 2015-06-30 0001454742 us-gaap:ConvertibleDebtMember GMER:RemainingPaymentMember GMER:HGTCapitalLLCMember 2015-04-01 2015-06-30 0001454742 us-gaap:ConvertibleDebtMember GMER:HGTCapitalLLCMember 2015-04-14 2015-04-15 0001454742 GMER:ConvertiblePromissoryNoteMember GMER:HGTCapitalLLCMember 2018-09-21 0001454742 GMER:ConvertiblePromissoryNoteMember GMER:HGTCapitalLLCMember 2018-09-20 2018-09-21 0001454742 GMER:HGTCapitalLLCMember 2018-11-27 2018-11-29 0001454742 GMER:HGTCapitalLLCMember 2020-08-16 2020-08-17 0001454742 GMER:HGTCapitalLLCMember 2020-09-08 2020-09-09 0001454742 GMER:HGTCapitalLLCMember 2020-11-10 2020-11-11 0001454742 GMER:HGTCapitalLLCMember 2020-12-17 2020-12-18 0001454742 GMER:HGTCapitalLLCMember 2020-12-31 0001454742 GMER:HGTCapitalLLCMember 2021-06-24 2021-06-25 0001454742 us-gaap:LineOfCreditMember GMER:ViaOneServicesLLCMember GMER:LineOfCreditAgreementMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:LineOfCreditMember GMER:ViaOneServicesLLCMember GMER:LineOfCreditAgreementMember 2022-01-01 2022-09-30 0001454742 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember GMER:ViaOneServicesLLCMember 2021-09-01 2021-09-30 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember 2021-09-30 0001454742 GMER:SeriesEConvertiblePreferredStockMember GMER:ViaOneServicesLLCMember GMER:RevolvingNoteMember 2021-01-01 2021-12-31 0001454742 GMER:NewEmployeeServiceAgreementMember GMER:ViaOneServicesLLCMember 2021-09-01 2021-09-30 0001454742 GMER:NewEmployeeServiceAgreementMember GMER:ViaOneServicesLLCMember 2021-09-30 0001454742 GMER:NewEmployeeServiceAgreementMember GMER:ViaOneServicesLLCMember GMER:SeriesEConvertiblePreferredStockMember 2021-01-01 2021-12-31 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2022-01-01 2022-01-01 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2022-05-01 2022-05-01 0001454742 us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember 2021-09-30 0001454742 us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember 2021-09-30 0001454742 2020-09-30 0001454742 2020-10-01 2021-09-30 0001454742 2021-10-01 2022-09-30 0001454742 GMER:LincolnMember us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-03-07 2021-03-08 0001454742 GMER:LincolnMember us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-03-17 2021-03-18 0001454742 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember GMER:WilliamSchultzMember 2021-07-20 2021-07-21 0001454742 GMER:DavidBDorwartMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:EricBrownMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:JordanAxtMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:DomenicEdwardFontanaMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:JohnDHilzendagerMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:AlexandraMDorwartMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:MarjorieGreenhalghDorwartMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:FrancesLynnMartinMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:KaitlynKazanjianMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:ElizabethVanFossenMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:DouglasWathenMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:TimBergmanMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:SamuelJosephSchwietersMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:RobertWelchMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:NunoNetoMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:MariaIriarteUriarteMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:InfinityGlobalConsultingGroupIncMember 2021-08-23 2021-08-24 0001454742 GMER:NetleonTechnologiesPrivateLimitedMember 2021-09-02 2021-09-03 0001454742 GMER:WholePlantSystemsLLCMember 2021-09-02 2021-09-03 0001454742 GMER:JRamsdellConsultingMember 2021-09-02 2021-09-03 0001454742 GMER:ArmisticeCapitalLLCMember us-gaap:PrivatePlacementMember 2021-11-15 2021-11-16 0001454742 GMER:IroquoisCapitalInvestmentGroupLLCMember us-gaap:PrivatePlacementMember 2021-11-15 2021-11-16 0001454742 GMER:IroquoisMasterFundLTDMember us-gaap:PrivatePlacementMember 2021-11-15 2021-11-16 0001454742 GMER:BiggerCapitalFundLPMember us-gaap:PrivatePlacementMember 2021-11-15 2021-11-16 0001454742 GMER:DistrictTwoCapitalFundLPMember us-gaap:PrivatePlacementMember 2021-11-15 2021-11-16 0001454742 GMER:ArmisticeCapitalLLCMember us-gaap:WarrantMember 2021-12-26 2021-12-27 0001454742 GMER:WilliamCrusoeMember 2022-07-26 2022-07-26 0001454742 2022-08-17 2022-08-17 0001454742 2022-08-23 2022-08-23 0001454742 2022-09-13 2022-09-13 0001454742 srt:MaximumMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:SeriesCPreferredStockMember 2022-01-01 2022-09-30 0001454742 us-gaap:SeriesDPreferredStockMember 2022-01-01 2022-09-30 0001454742 GMER:HGTCapitalLLCMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:PrivatePlacementMember GMER:ArmisticeCapitalLLCMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:PrivatePlacementMember GMER:SabbyManagementMember 2022-09-30 0001454742 us-gaap:PrivatePlacementMember 2022-09-30 0001454742 GMER:SilverLiningsManagementLLCMember 2016-04-07 0001454742 GMER:SilverLiningsManagementLLCMember 2016-04-06 2016-04-07 0001454742 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-01-01 2021-12-31 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2016-11-30 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2017-01-31 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2017-03-01 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2017-05-05 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2017-08-31 2017-09-01 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2017-12-31 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2017-01-01 2017-12-31 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember GMER:LineOfCreditAgreementMember 2018-09-27 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember GMER:LineOfCreditAgreementMember 2018-09-26 2018-09-27 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2021-09-01 2021-09-30 0001454742 GMER:ViaOneServicesLLCMember 2021-09-30 0001454742 GMER:OriginalEmployeeServiceAgreementMember us-gaap:SeriesEPreferredStockMember 2021-01-01 2021-12-31 0001454742 GMER:NewEmployeeServiceAgreementMember us-gaap:SeriesEPreferredStockMember 2021-01-01 2021-12-31 0001454742 GMER:PromissoryNoteMember us-gaap:SeriesEPreferredStockMember 2021-01-01 2021-12-31 0001454742 GMER:RevolvingConvertibleNoteMember us-gaap:SeriesEPreferredStockMember 2021-01-01 2021-12-31 iso4217:USD xbrli:shares iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure GMER:Days

 

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D. C. 20549

 

Form 10-Q

 

QUARTERLY REPORT UNDER TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the quarterly period ended Sept 30, 2022.

 

or

 

TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the transition period from ______ to ______

 

Commission File Number: 000-53949

 

Good Gaming, Inc.

(Exact name of registrant as specified in its charter)

 

Nevada   46-3917807

(State or other jurisdiction

of incorporation)

 

(IRS Employer

Identification Number)

 

415 McFarlan Road, Suite 108

Kennett Square, PA 19348

(Address of principal executive offices and Zip Code)

 

(888) 295-7279

Registrant’s telephone number, including area code

 

 

(Former name, former address and former fiscal year, if changed since last report)

 

Indicate by check mark whether the issuer (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Exchange Act during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the last 90 days.

YES ☒ NO ☐

 

Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically and posted on its corporate Web site, if any, every Interactive Data File required to be submitted and posted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T (SS 232.405 of this chapter) during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit and post such files).

YES ☒ NO ☐

 

Indicate by check mark whether the registrant is a large accelerated filer, an accelerated filer, a non-accelerated filer, or a smaller reporting company. See the definitions of “large accelerated filer,” “accelerated filer” and “smaller reporting company” in Rule 12b-2 of the Exchange Act. (Check one):

 

Large Accelerated Filer Accelerated Filer
       
Non-accelerated Filer Smaller Reporting Company
       
(Do not check if smaller reporting company)   Emerging Growth Company

 

If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act.

 

Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 12b-2 of the Exchange Act). YES ☐ NO

 

Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   Name of each exchange on which registered
None   None   None

 

Indicate the number of shares outstanding of each of the issuer’s classes of common stock as of the latest practicable date. As of September 30, 2022, there were 108,704,629 issued and outstanding shares of common stock of the registrant, par value $0.001.

 

 

 

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

 

    Page
Part I FINANCIAL INFORMATION
     
Item 1 Financial Statements F-1
Item 2 Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations 4
Item 3 Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk 13
Item 4 Controls and Procedures 13
     
Part II OTHER INFORMATION
 
Item 1 Legal Proceedings 13
Item 1A Risk Factors 13
Item 2 Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds 14
Item 3 Defaults Upon Senior Securities 14
Item 4 Mine Safety Disclosures 14
Item 5 Other Information 14
Item 6 Exhibits 14
  Signatures 15

 

2

 

 

FORWARD LOOKING STATEMENTS

 

This Quarterly Report on Form 10-Q contains “forward-looking statements,” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, all of which are subject to risks and uncertainties. Forward-looking statements can be identified by the use of words such as “expects,” “plans,” “will,” “forecasts,” “projects,” “intends,” “estimates,” and other words of similar meaning. One can identify them by the fact that they do not relate strictly to historical or current facts. These statements are likely to address our growth strategy, financial results and product and development programs. One must carefully consider any such statement and should understand that many factors could cause actual results to differ from our forward looking statements. These factors may include inaccurate assumptions and a broad variety of other risks and uncertainties, including some that are known and some that are not. No forward looking statement can be guaranteed and actual future results may vary materially.

 

These risks and uncertainties, many of which are beyond our control, include, and are not limited to:

 

our growth strategies;
   
our anticipated future operations and profitability;
   
our future financing capabilities and anticipated need for working capital;
   
the anticipated trends in our industry;
   
acquisitions of other companies or assets that we might undertake in the future; and
   
current and future competition.

 

In addition, factors that could cause or contribute to such differences include, but are not limited to, those discussed in this Quarterly Report on Form 10-Q, and in particular, the risks discussed under the caption “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations,” as well as those discussed in other documents we file with the SEC. We undertake no obligation to revise or publicly release the results of any revision to these forward-looking statements, except as required by law. Given these risks and uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements.

 

3

 

 

PART 1

 

Item 1. Financial Statements

 

Good Gaming, Inc.

Consolidated Balance Sheets

(Expressed in U.S. Dollars)

(Unaudited)

 

   September 30, 2022   December 31, 2021 
ASSETS          
Current Assets          
Cash and Cash Equivalents  $1,205,502   $2,407,966 
Prepaid expenses  $21,228    9,334 
Total Current Assets  $1,226,730    2,417,300 
           
Digital Assets  $113,541    304,427 
Property and Equipment, Net  $2,585    5,669 
Gaming Software, Net  $-    - 
TOTAL ASSETS  $1,342,856   $2,727,396 
LIABILITIES & STOCKHOLDERS’ DEFICIT          
Current Liabilities          
Accounts Payable and Accrued Expenses  $388,347   $299,017 
Derivative Liability  $-    - 
Notes Payable  $-    6,628 
Convertible Debentures, current  $-    - 
Notes Payable Related Party- ViaOne Services  $-    - 
Total Current Liabilities  $388,347    305,645 
           
Total Liabilities  $388,347    305,645 
           
Stockholders’ Deficit          
Class A Preferred Stock          
Authorized: 2,000,000 Preferred Shares, With a Par Value of $0.001 Per Share Issued and Outstanding: 7,500 Shares   8    8 
Class B Preferred Stock          
Authorized: 249,999 Preferred Shares, With a Par Value of $0.001 Per Share Issued and Outstanding: 19,296 Shares   19    20 
Class C Preferred Stock          
Authorized: 1 Preferred Shares, With a Par Value of $0.001 Per Share Issued and Outstanding: 1 Share   1    1 
Class D Preferred Stock          
Authorized: Authorized: 350 Preferred Shares, With a Par Value of $0.001 Per Share Issued and Outstanding: 0 Shares   -    - 
Class E Preferred Stock          
Authorized: Authorized: 2,750,000 Preferred Shares, With a Par Value of $0.001 Per Share Issued and Outstanding: 57,663   58    58 
Common Stock          
Authorized: 200,000,000 Common Shares, With a Par Value of $0.001 Per Share Issued and Outstanding: 108,704,629   108,705    103,526 
Warrant   333    333 
Additional Paid-In Capital   10,145,071    9,956,764 
Accumulated Deficit   (9,299,687)   (7,638,959)
Total Stockholders’ Deficit   954,508    2,421,751 
TOTAL LIABILITIES & STOCKHOLDER’S DEFICIT  $1,342,856   $2,727,396 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements

 

F-1

 

 

Good Gaming, Inc

Consolidated Statement of Operations

(Expressed in U.S Dollars)

(Unaudited)

 

   2022   2021 
   For three months ended
September 30
 
   2022   2021 
Revenues   3,244   $269,355 
Cost of Revenues   96,122    10,226 
Gross Profit   (92,878)   259,129 
           
Operating Expenses          
General & Administrative   169,943    199,631 
Contract Labor   1,200    15,850 
Depreciation and Amortization Expense   1,028    540 
Professional Fees   217,826    236,155 
Total Operating Expenses   389,997    452,176 
Operating Loss   (482,874)   (193,047)
Other Income (Expense)          
Gain on Digital Assets   -    - 
Impairment Cost   (120)   - 
Loss on Stock Conversion   -    - 
Gain on Debt Settlement   -    - 
Loss on disposal of fixed assets   -    - 
Interest Income   -    - 
Interest Expense   -    (22,140)
Gain (Loss) on Change in Fair Value of Derivative Liability   -    (12,110,000)
Total Other Income (Loss)   (482,994)   (12,132,140)
           
Net Income (Loss)   (482,994)  $(12,325,187)
           
Net Income (Loss) Per Share, Basic and Diluted   (0.00)  $(0.15)
           
Weighted Average Shares Outstanding   108,704,629    81,792,707 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements

 

F-2

 

 

Good Gaming, Inc

Consolidated Statement of Operations

(Expressed in U.S Dollars)

(Unaudited)

 

   2022   2021 
   For the Nine months ended
September 30
 
   2022   2021 
Revenues  $4,988   $329,885 
Cost of Revenues  $196,688    19,803 
Gross Profit  $(191,700)   310,082 
           
Operating Expenses          
General & Administrative  $513,536    236,581 
Contract Labor  $50,600    40,850 
Depreciation and Amortization Expense  $3,083    1,619 
Professional Fees  $747,360    423,937 
Total Operating Expenses  $1,314,579    702,987 
Operating Loss  $(1,506,279)   (392,905)
Other Income (Expense)          
Gain on Digital Assets  $13,498    - 
Impairment Cost  $(167,948)   - 
Loss on Stock Conversion  $-    - 
Gain on Debt Settlement  $-    - 
Loss on disposal of fixed assets  $-    - 
Interest Income  $-    - 
Interest Expense  $-    (38,004)
Gain (Loss) on Change in Fair Value of Derivative Liability  $-    (15,205,294)
Total Other Income (Loss)  $(154,450)   (15,243,298)
           
Net Income (Loss)  $(1,660,729)  $(15,636,203)
           
Net Income (Loss) Per Share, Basic and Diluted  $(0)  $(0.19)
           
Weighted Average Shares Outstanding   108,704,629    81,792,707 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements

 

F-3

 

 

Good Gaming, Inc

Consolidated Statements of Cash Flows

(Expressed in U.S Dollars)

(Unaudited)

 

   2022   2021 
   For nine months Ended September 30, 
   2022   2021 
Operating Activities          
           
Net Income (Loss)  $(1,660,729)  $(15,636,203)
           
Adjustment To Reconcile Net Loss to          
Net Cash Used In Operating Activities          
Digital Assets   -      
Depreciation and Amortization   3,083    1,619 
Loss on disposal of fixed assets   -      
Change In Fair Value Of Derivative Liability   -    15,205,294 
Stock based compensation   188,307    132,250 
Gain on debt settlement   -      
Gain on Digital Assets   (13,498)     
Impairment Cost   167,948      
Changes in operating assets and liabilities          
Prepaid expenses   (11,895)   (4,708)
Accounts Payable   89,332    90,613 
           
Net Cash Provided By (Used in) Operating Activities   (1,237,452)   (211,135)
           
Investing Activities          
           
Purchase of Digital Assets   (4,480)   (323,207)
Selling Digital Assets   38,962    - 
Reclass Digital Assets   1,955      
Selling Property and Equipment   -      
Purchase of Property and Equipment   -    - 
           
Net Cash Provided By (Used in) Investing Activities   36,437    (323,207)
           
Financing Activities          
Class B Stock: Preferred Stock converted to common   (1)     
Common Stock: Employee Compensation + conversion   5,180    - 
Repayments of Preferred Stock Series D        - 
Proceeds From Sale Of Preferred Stock CL D   -    - 
Payment on Note Interest   (6,628)     
Due To ViaOne Services   -    535,870 
           
Net Cash Provided By (Used In) Financing Activities   (1,449)   535,870 
           
Change in Cash and Cash Equivalents   (1,202,464)   1,529 
           
Cash and Cash Equivalents, Beginning Of Period   2,407,966    2,304 
           
Cash and Cash Equivalents, End Of Period  $1,205,502   $3,833 
           
Supplemental disclosure of cash flow information          
Cash paid for interest  $-   $- 
Cash paid for taxes  $-   $- 
           
Non-Cash Investing And Financing Activities          
Unpaid Property and Equipment Acquired  $-   $- 
Common Shares Issued for Conversion  Of Debt  $-   $- 
Shares Issued For Acquisition Of Software  $-   $- 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements

 

F-4

 

 

Good Gaming, Inc.

Statements of Stockholders’ Equity (Deficit)

(Expressed in U. S. Dollars)

(Unaudited)

 

   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount    Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Capital   Deficit   Total 
   Preferred Stock            Common Stock   Warrants   Additional         
   Class A   Class B   Class C   Class D    Class E                   Paid-in   Accumulated     
   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount    Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Capital   Deficit   Total 
                                                                      
Balance, December 31, 2021   7,500    8    20,296    20    1    1    -    -     57,663    58    103,526,044    103,526    3,333,333    333    9,956,764    (7,638,959)   2,421,751 
                                                                                       
Stock Based Compensation   -    -    -    -    -    -    -    -     -    -    -    -    -    -    -    -    - 
Net income (Loss)   -    -    -    -    -    -    -    -     -    -    -    -    -    -    -    (467,105)   (467,105)
                                                                                       
Balance, March 31, 2022   7,500    8    20,296    20    1    1    -    -     57,663    58    103,526,044    103,526    3,333,333    333    9,956,764    (8,106,064)   1,954,646 
                                                                                       
Conversion of preferred shares B to common shares   -     -     -     -     -     -     -     -      -     -     -     -     -     -     -            
Net Gain                                                                               (710,630)   (710,630)
                                                                                       
Balance, June 30, 2022   7,500    8    20,296    20    1    1    -    -     57,663    58    103,526,044    103,526    3,333,333    333    9,956,764    (8,816,693)   1,244,017 
                                                                                       
Stock Based Compensation Converted to common stock                                                      5,177,585    5,179              188,307         193,486 
Conversion of preferred shares B to common shares   -     -     (1,000)   (1)   -     -     -     -      -     -     1,000    1    -     -               - 
Net Gain                                                                               (482,994)   (482,994)
                                                                                       
Balance, September 30, 2022   7,500    8    19,296    19    1    1    -    -     57,663    58    108,704,629    108,705    3,333,333    333    10,145,071    (9,299,687)   954,508 

 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

 

F-5

 

 

Good Gaming, Inc.

Statements of Stockholders’ Equity (Deficit)

(Expressed in U. S. Dollars)

(Unaudited)

 

   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Capital   Deficit   Total 
   Preferred Stock   Common Stock   Additional         
   Class A   Class B   Class C   Class D           Paid-in   Accumulated     
   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Capital   Deficit   Total 
Balance, December 31, 2020   7,500   $8    68,997   $69    1   $1    -   $--    65,374,031   $65,374-   $4,282,629   $(7,977,367)  $(3,629,286)
                                                                  
Conversion of preferred shares B to common shares             (18,000)   (18)                    -   3,600,000   $3,600-   $(3,582)       $- 
Net Gain   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    131,167    131,167 
                                                                  
Balance, March 31, 2021   7,500    8    50,997    51    1    1    -    - -   68,974,031    68,974-    4,279,047    (7,846,200)   (3,498,119)
                                                                  
Conversion of preferred shares B to common shares             (29,881)   (30)                    -   5,976,200   $5,976-   $(5,946)       $- 
Conversion of convertible notes                                           1,257,476   $1,257   $15,983        $17,240 
Net Loss   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (3,442,183)   (3,442,183)
                                                                  
Balance, June 30, 2021   7,500    8    21,116    21    1    1    -    - -   76,207,707    76,207-    4,289,084    (11,288,383)   (6,923,062)
Conversion of convertible notes             (2,500)   (3)                    -   500,000   $500-   $(498)       $- 
Stock Based Compensation                                           5,085,000   $132,067   $183