10-Q 1 form10-q.htm
false --12-31 Q3 0001119190 P5Y P5Y P22M 120 P5Y P5Y 0001119190 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 2023-11-13 0001119190 2023-09-30 0001119190 2022-12-31 0001119190 us-gaap:NonrelatedPartyMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:NonrelatedPartyMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:RelatedPartyMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:RelatedPartyMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2022-12-31 0001119190 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2021-12-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2021-12-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2021-12-31 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2021-12-31 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2021-12-31 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2021-12-31 0001119190 2021-12-31 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2022-03-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-03-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-03-31 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-03-31 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-03-31 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-03-31 0001119190 2022-03-31 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2022-06-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-06-30 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-06-30 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-06-30 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-06-30 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-06-30 0001119190 2022-06-30 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2023-03-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2023-03-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2023-03-31 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2023-03-31 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2023-03-31 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2023-03-31 0001119190 2023-03-31 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2023-06-30 0001119190 2023-06-30 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-04-01 2022-06-30 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-04-01 2022-06-30 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-04-01 2022-06-30 0001119190 2022-04-01 2022-06-30 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2022-09-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2022-09-30 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-09-30 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-09-30 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-09-30 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2022-09-30 0001119190 2022-09-30 0001119190 us-gaap:PreferredStockMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember us-gaap:PreferredStockMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:RetainedEarningsMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:IxayaMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:IxayaMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:BizSecureMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:BizSecureMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:MergerAgreementMember HMBL:HUMBLLLCMember us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2020-12-03 0001119190 HMBL:MergerAgreementMember HMBL:HUMBLLLCMember us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2020-12-02 2020-12-03 0001119190 HMBL:MergerAgreementMember HMBL:HUMBLLLCMember 2023-07-27 0001119190 HMBL:HenryBoucherMember us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2021-02-25 2021-02-26 0001119190 HMBL:BrianFooteMember 2021-02-25 2021-02-26 0001119190 HMBL:BrianFooteMember 2021-02-26 0001119190 HMBL:TickeriIncMember 2021-06-02 2021-06-03 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2023-06-28 2023-06-30 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2023-06-30 0001119190 HMBL:BizSecureIncMember 2022-02-11 2022-02-12 0001119190 HMBL:BizSecureIncMember 2022-12-29 2022-12-30 0001119190 HMBL:BizSecureIncMember 2023-01-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:StockPurchaseAgreementMember HMBL:IxayaMember 2022-03-01 2022-03-03 0001119190 HMBL:BMAuthenticsMember 2022-11-01 2022-11-02 0001119190 HMBL:ForwardlyIncMember 2022-11-15 0001119190 HMBL:ForwardlyIncMember 2020-01-01 2020-12-31 0001119190 HMBL:ForwardlyIncMember 2021-01-01 2021-12-31 0001119190 HMBL:ForwardlyIncMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:PacificLionMember 2023-05-10 0001119190 HMBL:MergerAgreementMember HMBL:PacificLionMember 2023-05-10 0001119190 HMBL:MergerAgreementMember HMBL:PacificLionMember 2023-05-08 2023-05-10 0001119190 HMBL:MergerAgreementMember HMBL:HUMBLLLCMember 2023-05-08 2023-05-10 0001119190 HMBL:FiveDifferentInvestorsMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementsMember 2023-05-15 2023-05-17 0001119190 HMBL:FiveDifferentInvestorsMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementsMember 2023-05-17 0001119190 srt:BoardOfDirectorsChairmanMember 2023-05-25 0001119190 srt:BoardOfDirectorsChairmanMember 2023-05-26 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2023-06-01 2023-06-01 0001119190 HMBL:BizSecureMember 2023-07-17 2023-07-19 0001119190 2023-01-01 2023-01-31 0001119190 2023-06-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:TickeriIncMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:BlockETXMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:TickeriIncMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:TickeriIncMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:TickeriIncMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:TickeriIncMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:TickeriIncMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:TickeriIncMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember us-gaap:RelatedPartyMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember us-gaap:RelatedPartyMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 2022-09-15 2022-09-16 0001119190 HMBL:TickeriIncMember HMBL:JuanGonzalezMember HMBL:SettlementAgreementMember 2023-01-29 2023-01-31 0001119190 2023-01-29 2023-01-31 0001119190 2023-01-31 0001119190 HMBL:BizSecureIncMember 2022-12-29 2022-12-31 0001119190 HMBL:BizSecureMember 2023-07-19 2023-07-19 0001119190 HMBL:IxayaIncMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:BMAuthenticsMember 2023-01-09 2023-01-10 0001119190 HMBL:BizSecureIncMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:IxayaIncMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:BMAuthenticsMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:BizSecureIncMember us-gaap:CustomerRelationshipsMember 2022-02-12 0001119190 HMBL:BizSecureIncMember us-gaap:IntellectualPropertyMember 2022-02-12 0001119190 HMBL:IxayaIncMember 2022-03-03 0001119190 HMBL:IxayaIncMember us-gaap:IntellectualPropertyMember 2022-03-03 0001119190 HMBL:IxayaIncMember 2022-03-02 2022-03-03 0001119190 HMBL:BMAuthenticsMember 2022-11-02 0001119190 HMBL:ArenaFootballLeagueManagementLLCMember HMBL:TechnologyServicesAgreementMember 2023-07-14 2023-07-14 0001119190 HMBL:TechnologyServicesAgreementMember 2023-07-14 2023-07-14 0001119190 HMBL:TechnologyServicesAgreementMember 2023-07-14 0001119190 HMBL:ArenaFootballLeagueManagementLLCMember 2023-07-14 2023-07-14 0001119190 HMBL:ServiceIxayaMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ServiceIxayaMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:MerchandiseMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:MerchandiseMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:SoftwareMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:SoftwareMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:TicketsMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:TicketsMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:NFTMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NFTMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:RentalIncomeMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:RentalIncomeMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:OtherMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:OtherMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:ServiceIxayaMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ServiceIxayaMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:MerchandiseMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:MerchandiseMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:SoftwareMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:SoftwareMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:TicketsMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:TicketsMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:NFTMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NFTMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:RentalIncomeMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:RentalIncomeMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:OtherMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:OtherMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:EquipmentMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:EquipmentMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:FurnitureAndFixturesMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:FurnitureAndFixturesMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:IntellectualPropertyMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:IntellectualPropertyMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:CustomerRelationshipsMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:CustomerRelationshipsMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:DomainNamesMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:DomainNamesMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:BizSecureMember 2022-02-01 2022-02-28 0001119190 HMBL:IxayaMember 2022-03-01 2022-03-31 0001119190 HMBL:BizSecureMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:BizSecureMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:IxayaMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:IxayaMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:DigitalCurrencyMember 2022-03-01 2022-03-31 0001119190 HMBL:DigitalCurrencyMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 HMBL:NonFungibleTokenMember 2023-03-31 0001119190 HMBL:DigitalCurrencyMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:DigitalCurrencyMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:NonFungibleTokenMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:DigitalAssetsMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:DigitalAssetsMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NonFungibleTokenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ETHMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:BlocksMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:BTCMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:WETHMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:DAIMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:USDCUSDTMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ETHMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:BlocksMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:BTCMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:WETHMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:DAIMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:USDCUSDTMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ETHMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:BlocksMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:BTCMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:WETHMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:DAIMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:USDCUSDTMember 2023-09-30 0001119190 2022-03-03 0001119190 us-gaap:NotesPayableToBanksMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:NotesPayableToBanksMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotesPayableOneMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotesPayableOneMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotesPayableTwoMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotesPayableTwoMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotesPayableThreeMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotesPayableThreeMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableOneMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableOneMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableTwoMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableTwoMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotesPayableThreeMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotesPayableThreeMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotesPayableMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotesPayableRelatedPartiesMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatePartiesMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatePartiesMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatePartiesOneMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatePartiesOneMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesTwoMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesTwoMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesThreeMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesThreeMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesFourMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesFourMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesFiveMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesFiveMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesSixMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesSixMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesSevenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesSevenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesEightMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesEightMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesNineMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesNineMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesTenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesTenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesElevenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesElevenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:IxayaIncMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:IxayaIncMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatePartiesMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatePartiesMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatePartiesMember 2023-06-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatePartiesMember 2023-01-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:NotesPayableRelatedPartiesOneMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatePartiesOneMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesTwoMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesTwoMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesThreeMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesThreeMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesFourMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesFourMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesFiveMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesFiveMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesSixMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesSixMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesSevenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesSevenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesSevenMember 2022-11-15 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesEightMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesEightMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesNineMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesNineMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesTenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesTenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesElevenMember HMBL:DueWithinFortyFiveDaysMember 2023-08-01 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesElevenMember HMBL:DueWithinInOneYearMember 2023-08-01 0001119190 HMBL:NotePayableRelatedPartiesElevenMember HMBL:DueAtMaturityMember 2023-08-01 0001119190 HMBL:NotesPayableRelatedPartiesMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotesPayableRelatedPartiesMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:NotesPayableRelatedPartiesMember 2023-01-31 0001119190 2023-04-28 2023-04-28 0001119190 2023-07-13 2023-07-13 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteOneMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteOneMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTwoMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTwoMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteThreeMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteThreeMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFourMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFourMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFiveMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFiveMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSixMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSixMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSevenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSevenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteEightMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteEightMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteNineMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteNineMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteElevenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteElevenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTwelveMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTwelveMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteThirteenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteThirteenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFourteenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFourteenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFifteenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFifteenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSixteenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSixteenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSeventeenMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSeventeenMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteOneMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteOneMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTwoMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTwoMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteThreeMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteThreeMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFourMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFourMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFiveMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFiveMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSixMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSixMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSevenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSevenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSevenMember 2023-02-23 2023-02-23 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSevenMember 2023-04-05 2023-04-05 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteEightMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteEightMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteNineMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteNineMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteElevenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteElevenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTwelveMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteTwelveMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteThirteenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteThirteenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFourteenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFourteenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFifteenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteFifteenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSixteenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSixteenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSeventeenMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertibleNoteSeventeenMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember HMBL:BrightonCapitalPartnersLLCMember 2021-04-14 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember HMBL:BrightonCapitalPartnersLLCMember 2021-04-14 2021-04-14 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember HMBL:BrightonCapitalPartnersLLCMember 2022-08-15 2022-08-15 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember HMBL:BrightonCapitalPartnersLLCMember 2023-01-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember HMBL:BrightonCapitalPartnersLLCMember HMBL:ThirdPartyMember 2023-01-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2021-05-17 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2021-05-16 2021-05-17 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2022-12-08 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2022-12-08 2022-12-08 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-01-25 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-01-24 2023-01-25 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-02-08 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-02-07 2023-02-08 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-02-23 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-02-22 2023-02-23 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-04-03 2023-04-04 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-09-07 2023-09-07 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:NotesPayableRelatedPartiesMember us-gaap:RelatedPartyMember 2023-03-01 0001119190 HMBL:NotesPayableRelatedPartiesMember 2023-03-01 2023-03-01 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-03-06 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-03-05 2023-03-06 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-03-31 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-03-30 2023-03-31 0001119190 2023-03-30 2023-03-31 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-04-10 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:InvestorMember 2023-04-09 2023-04-10 0001119190 2023-04-09 2023-04-10 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember 2023-04-28 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember 2023-04-27 2023-04-28 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember 2023-05-10 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember 2023-05-09 2023-05-10 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember 2023-05-10 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember 2023-05-09 2023-05-10 0001119190 HMBL:EquityFinancingAgreementMember us-gaap:CommonStockMember 2023-05-09 2023-05-10 0001119190 HMBL:EquityFinancingAgreementMember us-gaap:CommonStockMember srt:MinimumMember 2023-05-10 0001119190 HMBL:EquityFinancingAgreementMember us-gaap:CommonStockMember srt:MaximumMember 2023-05-10 0001119190 HMBL:EquityFinancingAgreementMember us-gaap:CommonStockMember srt:MinimumMember 2023-05-09 2023-05-10 0001119190 HMBL:EquityFinancingAgreementMember us-gaap:CommonStockMember srt:MaximumMember 2023-05-09 2023-05-10 0001119190 HMBL:EquityFinancingAgreementMember srt:MinimumMember 2023-05-09 2023-05-10 0001119190 HMBL:EquityFinancingAgreementMember srt:MaximumMember 2023-05-09 2023-05-10 0001119190 HMBL:EquityFinancingAgreementMember srt:MaximumMember HMBL:PacificLoanMember 2023-05-10 0001119190 HMBL:ThreeConvertiblePromissoryNoteMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementsMember 2023-07-26 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementsMember us-gaap:WarrantMember 2023-07-26 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementsMember 2023-07-26 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember 2023-08-24 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember 2023-08-23 2023-08-24 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNoteMember 2023-08-24 2023-08-24 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesRelatedPartiesMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember 2022-03-31 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesRelatedPartiesMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesRelatedPartiesMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember HMBL:PhantomPowerLLCMember 2021-06-30 0001119190 HMBL:MonsterCreativeLLCMember us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember HMBL:PhantomPowerLLCMember 2021-06-30 2021-06-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember HMBL:KevinChildressMember HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2021-06-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember HMBL:KevinChildressMember HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2021-06-30 2021-06-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember HMBL:KevinChildressMember HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2023-01-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember HMBL:KevinChildressMember HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember HMBL:ThirdPartyMember HMBL:MonsterCreativeLLCMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember HMBL:ThirdPartyMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember 2023-01-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementMember 2023-06-30 0001119190 HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementMember 2023-08-31 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesRelatedPartiesMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 srt:MinimumMember us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMember 2023-09-30 0001119190 srt:MaximumMember us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMember 2023-09-30 0001119190 srt:MinimumMember us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMember 2019-05-13 0001119190 srt:MaximumMember us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMember 2019-05-13 0001119190 srt:MinimumMember us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember 2023-09-30 0001119190 srt:MaximumMember us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember 2023-09-30 0001119190 srt:MinimumMember us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember 2019-05-13 0001119190 srt:MaximumMember us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember 2019-05-13 0001119190 us-gaap:MeasurementInputExpectedDividendRateMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:MeasurementInputExpectedDividendRateMember 2019-05-13 0001119190 us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember srt:MinimumMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember srt:MaximumMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember 2019-05-13 0001119190 srt:MinimumMember us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember 2023-09-30 0001119190 srt:MaximumMember us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember 2023-09-30 0001119190 srt:MinimumMember us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember 2019-05-13 0001119190 srt:MaximumMember us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember 2019-05-13 0001119190 HMBL:ConversionOptionFebruaryEightMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConversionOptionFebruaryEightMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConversionOptionFebruaryEightMember 2019-05-13 0001119190 HMBL:ConversionOptionFebruaryTwentyThreeMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConversionOptionFebruaryTwentyThreeMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConversionOptionFebruaryTwentyThreeMember 2019-05-13 0001119190 HMBL:ConversionOptionMarchSixMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConversionOptionMarchSixMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConversionOptionMarchSixMember 2019-05-13 0001119190 HMBL:ConversionOptionAprilFiveMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConversionOptionAprilFiveMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConversionOptionAprilFiveMember 2019-05-13 0001119190 HMBL:ConversionOptionAprilFiveTwoMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConversionOptionAprilFiveTwoMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConversionOptionAprilFiveTwoMember 2019-05-13 0001119190 2019-05-13 0001119190 us-gaap:SeriesAPreferredStockMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:FormerOfficerMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember HMBL:MembershipInterestMember 2023-09-30 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-02-24 2021-02-26 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-04-13 2021-04-15 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember HMBL:OverOneYearsMember 2021-04-13 2021-04-15 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember HMBL:OverTwoYearsMember 2021-04-13 2021-04-15 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember us-gaap:CommonStockMember 2021-05-03 2021-05-06 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-05-03 2021-05-06 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-07-05 2021-07-06 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-11-18 2021-11-19 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2021-12-01 2021-12-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2021-12-01 2021-12-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember srt:ChiefExecutiveOfficerMember 2022-03-16 2022-03-17 0001119190 us-gaap:CommonStockMember srt:ChiefExecutiveOfficerMember 2022-03-16 2022-03-17 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember srt:ChiefExecutiveOfficerMember 2022-09-19 2022-09-21 0001119190 us-gaap:CommonStockMember srt:ChiefExecutiveOfficerMember 2022-09-19 2022-09-21 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 HMBL:BizSecureMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:RestrictedStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 HMBL:IxayaMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2022-03-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember us-gaap:CommonStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2022-04-01 2022-06-30 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2022-04-01 2022-06-30 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2022-06-30 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember us-gaap:CommonStockMember 2022-01-01 2022-06-30 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:ThreeInvestorsMember 2022-09-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:ThreeInvestorsMember 2022-09-30 0001119190 HMBL:ThreeInvestorsMember srt:MinimumMember 2022-09-30 0001119190 HMBL:ThreeInvestorsMember srt:MaximumMember 2022-09-30 0001119190 2022-10-01 2022-10-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2022-09-30 0001119190 us-gaap:CommonStockMember srt:MinimumMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 2022-10-01 2022-12-31 0001119190 us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2022-10-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ElevenInvestorsMember 2022-10-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2022-10-01 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember us-gaap:CommonStockMember 2022-10-01 2022-12-31 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 HMBL:BMAuthenticsMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 HMBL:TickeriIncMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2023-03-31 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember us-gaap:CommonStockMember 2023-01-01 2023-03-31 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesMember 2023-03-31 0001119190 HMBL:ConvertiblePromissoryNotesMember srt:ChiefExecutiveOfficerMember 2023-03-31 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember HMBL:BizSecureMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2023-04-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2023-06-30 0001119190 us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:BizSecureMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember HMBL:BizSecureMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConsultantsAndAdvisorsMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:TwoThousandTwentyOneStockIncentivePlanMember srt:MaximumMember 2021-07-21 0001119190 HMBL:SubscriptionAgreementMember HMBL:InvestorsMember us-gaap:CommonStockMember 2022-09-27 2022-09-29 0001119190 HMBL:SubscriptionAgreementMember HMBL:InvestorsMember 2022-09-29 0001119190 HMBL:SubscriptionAgreementMember HMBL:InvestorsMember us-gaap:WarrantMember 2022-09-27 2022-09-29 0001119190 HMBL:SubscriptionAgreementMember HMBL:InvestorsMember us-gaap:WarrantMember 2022-09-29 0001119190 HMBL:SubscriptionAgreementMember HMBL:InvestorsMember HMBL:WarrantOneMember 2022-09-27 2022-09-29 0001119190 HMBL:SubscriptionAgreementMember HMBL:InvestorsMember HMBL:WarrantOneMember 2022-09-29 0001119190 HMBL:SubscriptionAgreementMember HMBL:InvestorsMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:SubscriptionAgreementMember HMBL:InvestorsMember 2022-10-01 2022-10-31 0001119190 HMBL:ElevenInvestorsMember 2022-11-13 0001119190 HMBL:FourInvestorsMember 2022-12-14 0001119190 2023-05-10 0001119190 2023-05-10 2023-05-10 0001119190 2023-05-15 0001119190 HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementsMember 2023-07-26 0001119190 HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementsMember 2023-07-26 2023-07-26 0001119190 HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementsMember us-gaap:CommonStockMember 2023-07-26 2023-07-26 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:EmployeesMember 2022-05-25 2022-05-26 0001119190 HMBL:EmployeeStockOptionOneMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:EmployeeStockOptionTwoMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember HMBL:BizSecureMember 2022-02-01 2022-02-12 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-02-11 2022-02-12 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2022-01-01 2022-12-31 0001119190 us-gaap:CommonStockMember 2022-12-29 2022-12-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2022-12-29 2022-12-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockMember HMBL:BizSecureMember 2022-12-29 2022-12-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2021-12-31 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:WarrantMember 2022-09-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2022-12-31 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2021-12-31 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2023-09-30 0001119190 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2022-09-30 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2022-03-01 2022-03-31 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2022-09-01 2022-09-30 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember us-gaap:CommonStockMember 2022-09-01 2022-09-30 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember 2022-05-01 2022-05-31 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember 2022-05-31 0001119190 srt:ChiefExecutiveOfficerMember 2023-01-01 2023-06-30 0001119190 HMBL:AureaGroupMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementMember srt:MaximumMember 2021-03-14 2021-03-15 0001119190 HMBL:AureaGroupMember 2021-03-15 0001119190 HMBL:AureaGroupMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementMember 2021-03-14 2021-03-15 0001119190 HMBL:TwoTranchesMember HMBL:AureaGroupMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementMember 2021-04-04 2021-04-06 0001119190 HMBL:AureaGroupMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementMember 2021-01-01 2021-12-31 0001119190 HMBL:AureaGroupMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementMember 2021-12-31 0001119190 HMBL:AureaGroupMember HMBL:SecuritiesPurchaseAgreementMember 2022-12-31 0001119190 HMBL:SettlementAgreementMember 2022-01-02 2022-01-03 0001119190 HMBL:ConsumerMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:CommercialMember 2022-01-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:ConsumerMember 2022-09-30 0001119190 HMBL:CommercialMember 2022-09-30 0001119190 HMBL:ConsumerMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:CommercialMember 2023-01-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConsumerMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:CommercialMember 2023-09-30 0001119190 HMBL:ConsumerMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:CommercialMember 2022-07-01 2022-09-30 0001119190 HMBL:ConsumerMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:CommercialMember 2023-07-01 2023-09-30 0001119190 HMBL:BRULLCMember HMBL:MasterConsultingAgreementMember 2023-08-01 2023-08-01 0001119190 HMBL:BRULLCMember HMBL:MasterConsultingAgreementMember 2023-08-01 0001119190 HMBL:MasterConsultingAgreementMember HMBL:BRULLCMember HMBL:AdditionalSharesMember 2023-08-01 2023-08-01 0001119190 HMBL:BRULLCMember 2023-08-01 2023-08-01 0001119190 us-gaap:ConvertibleDebtMember us-gaap:SubsequentEventMember 2023-10-01 2023-11-13 0001119190 us-gaap:SubsequentEventMember 2023-10-01 2023-11-13 0001119190 us-gaap:SubsequentEventMember HMBL:BizSecureMember 2023-10-01 2023-11-13 0001119190 us-gaap:SubsequentEventMember HMBL:BizSecureMember us-gaap:SeriesBPreferredStockMember 2023-10-01 2023-11-13 0001119190 us-gaap:SubsequentEventMember HMBL:PacificLionMember 2023-10-03 2023-10-03 0001119190 us-gaap:SubsequentEventMember us-gaap:SeriesCPreferredStockMember 2023-10-03 2023-10-03 0001119190 us-gaap:SubsequentEventMember us-gaap:SeriesCPreferredStockMember HMBL:SartoriiLLCMember 2023-10-23 2023-10-23 0001119190 us-gaap:SubsequentEventMember us-gaap:SeriesCPreferredStockMember HMBL:SartoriiLLCMember 2023-10-23 0001119190 us-gaap:SubsequentEventMember us-gaap:SeriesCPreferredStockMember 2023-10-24 0001119190 us-gaap:SubsequentEventMember us-gaap:SeriesCPreferredStockMember 2023-10-23 iso4217:USD xbrli:shares iso4217:USD xbrli:shares iso4217:MXN HMBL:Integer xbrli:pure

 

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

FORM 10-Q

 

Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934

 

For the quarterly period ended September 30, 2023

 

Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934

 

For the transition period from ______ to ______

 

Commission File No. 000-31267

 

HUMBL, Inc.

 

(Exact name of Registrant as specified in its charter)

 

Delaware   27-1296318
(State or other jurisdiction of   (IRS Employer
incorporation or organization)   Identification No.)

 

101 W. Broadway, Suite 1450, San Diego, CA 92101

(Address of principal executive offices) (Zip Code)

 

(786) 738-9012

(Registrant’s telephone number, including area code)

 

N/A

(Former name, former address and former fiscal year, if changed since last report)

 

Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:

 

None.

 

Securities registered pursuant to Section 12(g) of the Act:

 

Title of each class   Trading Symbol   Name of each exchange on which registered
Common Stock, par value $0.00001 per share   HMBL   OTC Pink

 

Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Exchange Act during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for at least the past 90 days. Yes ☒ No ☐

 

Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically every Interactive Data File required to be submitted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T (§232.405 of this chapter) during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit such files). Yes ☒ No ☐

 

Indicate by check mark whether the Registrant is a large accelerated filer, an accelerated filer, a non-accelerated filer, smaller reporting company, or an emerging growth company. See the definitions of “large accelerated filer,” “accelerated filer,” “smaller reporting company,” and “emerging growth company” in Rule 12b-2 of the Exchange Act.

 

Large accelerated filer Accelerated filer
Non-accelerated filer Smaller reporting company
    Emerging growth company

 

If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act.

 

Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 12b-2 of the Exchange Act). Yes ☐ No

 

There were 9,411,379,223 shares of the Registrant’s $0.00001 par value common stock outstanding as of November 13, 2023.

 

 

 

 

 

 

HUMBL, Inc.

 

INDEX

 

    Page No.
Part I. Financial Information 1
     
Item 1. Condensed Consolidated Financial Statements (Unaudited) 1
  Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited) 2
  Condensed Consolidated Statements of Operations (Unaudited) 3
  Condensed Consolidated Statements of Changes in Stockholders’ Equity (Deficit) (Unaudited) 4
  Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) 5
  Notes to Condensed Consolidated Financial Statements (Unaudited) 6
     
Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations 42
     
Item 3. Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk 53
     
Item 4. Controls and Procedures 53
     
Part II. Other Information 54
     
Item 1. Legal Proceedings 54
     
Item 1A. Risk Factors 54
     
Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds 54
     
Item 3. Default Upon Senior Securities 54
     
Item 4. Mine Safety Disclosures 54
     
Item 5. Other Information 54
     
Item 6. Exhibits 55
     
Signatures 56

 

i

 

 

PART I — FINANCIAL INFORMATION

 

ITEM 1. FINANCIAL STATEMENTS

 

CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

SEPTEMBER 30, 2023

 

Table of Contents

 

Condensed Consolidated Balance Sheets 2
Condensed Consolidated Statements of Operations 3
Condensed Consolidated Statements of Changes in Stockholders’ Equity (Deficit) 4
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows 5
Notes to Condensed Consolidated Financial Statements 6

 

1

 

 

HUMBL, INC

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (IN US$)

SEPTEMBER 30, 2023 (UNAUDITED) AND DECEMBER 31, 2022

 

   SEPTEMBER 30,   DECEMBER 31, 
   2023   2022 
   (UNAUDITED)     
ASSETS          
Current Assets:          
Cash  $117,791   $483,251 
Assets related to user cryptocurrencies safeguarding obligation   31,203    665,738 
Accounts receivable   129,948    73,974 
Inventory, net   255,330    1,038,816 
Intangible assets - digital assets, current portion   -    6,609 
Prepaid expenses and other current assets   19,848    22,719 
Current assets of discontinued operations   -    559,202 
           
Total Current Assets   554,120    2,850,309 
           
Non-Current Assets:          
Fixed assets, net of depreciation   14,532    20,549 
Intangible assets, net of amortization   692,129    803,380 
Intangible assets - digital assets, net of current portion   -    147,823 
Non-current assets of discontinued operations   -    3,936 
           
Total Non-Current Assets   706,661    975,688 
           
TOTAL ASSETS  $1,260,781   $3,825,997 
           
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ DEFICIT          
           
LIABILITIES          
Current Liabilities:          
Accounts payable and accrued expenses  $1,598,765   $3,805,410 
Obligation to issue common shares   -    903,936 
User cryptocurrencies safeguarding obligation   31,203    665,738 
Contingent consideration   1,131,630    2,829,075 
Derivative liabilities   122,050    - 
Current portion of notes payable - bank   4,898    4,380 
Current portion of notes payable   21,881    440,000 
Current portion of notes payable - related parties   911,911    10,341,320 
Convertible notes payable - related parties, net of current portion   2,083,830    7,500,000 
Current portion of convertible notes payable, net of discount   1,840,028    2,636,411 
Current liabilities of discontinued operations   -    1,132,726 
           
Total Current Liabilities   7,746,196    30,258,996 
           
Long-Term Liabilities:          
Notes payable - bank, net of current portion   3,674    6,569 
Notes payable - related parties, net of current portion   5,900,000    8,700,000 
Notes payable, net of current portion   -    - 
Non-current liabilities of discontinued operations   -    150,000 
           
Total Long-Term Liabilities   5,903,674    8,856,569 
           
Total Liabilities   13,649,870    39,115,565 
           
Commitments and contingency   -    - 
           
STOCKHOLDERS’ DEFICIT          
Preferred stock, 7,000,000 shares Series A Preferred stock authorized, and 570,000 Series B Preferred stock authorized (Series C Preferred stock was cancelled October 29, 2021)          
Series A Preferred, par value $0.00001, 7,000,000 and 7,000,000 shares issued and outstanding, respectively   70    70 
Series B Preferred, par value $0.00001, 390,380 and 416,159 shares issued and outstanding, respectively   4    4 

Common stock, par value, $0.00001, 12,500,000,000 and 7,450,000,000 shares authorized, 7,126,886,366 and 2,182,343,775 issued and outstanding, respectively

   71,269    21,823 
Additional paid in capital   85,829,290    63,887,828 
Accumulated deficit   (98,158,144)   (99,218,747)
Accumulated other comprehensive income (loss)   (131,578)   19,454 
           
Total Stockholders’ Deficit   (12,389,089)   (35,289,568)
           
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ DEFICIT  $1,260,781   $3,825,997 

 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

 

2

 

 

HUMBL, INC

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (IN US$) (UNAUDITED)

NINE AND THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2023 AND 2022

 

   2023   2022   2023   2022 
   NINE MONTHS ENDED   THREE MONTHS ENDED 
   SEPTEMBER 30,   SEPTEMBER 30,   SEPTEMBER 30,   SEPTEMBER 30, 
   2023   2022   2023   2022 
                 
REVENUES  $676,245   $106,350   $186,779   $21,347 
                     
COST OF REVENUES   292,275    92,372    72,634    54,672 
                     
GROSS PROFIT (LOSS)   383,970    13,978    114,145    (33,325)
                     
OPERATING EXPENSES                    
Development costs   161,980    2,242,668    -    167,265 
Professional fees   1,474,131    3,275,300    699,107    1,663,702 
Settlement   806,400    1,552,400    806,400    432,000 
Impairment - inventory   797,089    -    797,089    - 
Impairment - intangible assets including goodwill   -    1,008,642    -    - 
Impairment - digital assets   151,409    1,593,570    -    381,688 
General and administrative expenses   8,006,792    15,502,293    2,376,054    4,080,137 
                     
Total Operating Expenses   11,397,801    25,174,873    4,678,650    6,724,792 
                     
OPERATING LOSS   (11,013,831)   (25,160,895)   (4,564,505)   (6,758,117)
                     
NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)                    
Interest expense   (548,594)   (1,262,925)   (35,009)   (483,135)
Loss on sale of fixed assets   -    (57,318)   -    (57,318)
Amortization of debt discounts   (334,904)   (1,668,881)   (305,803)   (12,614)
Gain on sale of digital assets   24    187,009    -    91,215 
Change in fair value of derivative liability   42,777    -    2,584    - 
Derivative expense   (95,866)   -    (16,515)   - 
Gain (loss) on conversion of convertible notes payable   (525,425)   (305,966)   (897,258)   (305,966)
                     
Total Non-Operating Income (Expenses)   (1,461,988)   (3,108,081)   (1,252,001)   (767,818)
                     
NET LOSS FROM CONTINUING OPERATIONS BEFORE DISCONTINUED OPERATIONS AND PROVISION FOR INCOME TAXES   (12,475,819)   (28,268,976)   (5,816,506)   (7,525,935)
                     
DISCONTINUED OPERATIONS:                    
(Loss) income from discontinued operations   (149,223)   (3,724,574)   -    (4,058,860)
Gain on disposal of discontinued operations   13,685,645    -    -    - 
Total discontinued operations   13,536,422    (3,724,574)   -    (4,058,860)
                     
NET INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS BEFORE PROVISION FOR INCOME TAXES   1,060,603    (31,993,550)   (5,816,506)   (11,584,795)
                     
Provision for income taxes   -    -    -    - 
                     
NET INCOME (LOSS)  $1,060,603   $(31,993,550)  $(5,816,506)  $(11,584,795)
                     
Other comprehensive income (loss)                    
Foreign currency translations adjustment   (151,032)   15,011    (79,146)   13,100 
Comprehensive income (loss)  $909,571   $(31,978,539)  $(5,895,652)  $(11,571,695)
                     
Net income (loss) per share - basic                    
Continuing operations  $(0.00)  $(0.02)  $(0.00)  $(0.00)
Discontinued operations  $0.00   $(0.00)  $-   $(0.00)
                     
Net income (loss) per share - basic  $0.00   $(0.02)  $(0.00)  $(0.01)
                     
Net income (loss) per share - diluted                    
Continuing operations  $(0.00)  $(0.02)  $(0.00)  $(0.00)
Discontinued operations  $0.00   $(0.00)  $-   $(0.00)
                     
Net income (loss) per share - diluted  $0.00   $(0.02)  $(0.00)  $(0.01)
                     
Weighted average common shares outstanding - basic   3,898,337,449    1,440,737,179    5,507,494,595    1,668,938,186 
                     
Weighted average common shares outstanding - diluted   8,830,732,253    1,440,737,179    5,507,494,595    1,668,938,186 

 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

 

3

 

 

HUMBL, INC

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS’ EQUITY (DEFICIT) (IN US$) (UNAUDITED)

FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2023 AND 2022

 

                                         
                               Accumulated         
   Series A Preferred   Series B Preferred   Common Stock  

Additional

Paid-In

  

Other

Comprehensive

   Accumulated     
   Shares   Amount   Shares   Amount   Shares   Amount   Capital   Income (Loss)   Deficit   Total 
                                         
Balance - January 1, 2022   7,000,000   $70    544,759   $5    1,023,039,433   $10,230   $34,182,004   $-   $(50,650,809)  $(16,458,500)
                                                   
Stock issued for:                                                  
Cancellation of shares   -    -    -    -    (825,000)   (9)   (187,241)   -    -    (187,250)
Settlement   -    -    -    -    4,000,000    40    1,120,360    -    -    1,120,400 
Services   -    -    -    -    675,000    7    190,586    -    -    190,593 
Acquisition - Ixaya   -    -    -    -    8,962,036    90    1,499,910    -    -    1,500,000 
Acquisition - BizSecure   -    -    -    -    13,200,000    132    2,229,348    -    -    2,229,480 
Exercise of warrants   -    -    -    -    10,000,000    100    1,999,900    -    -    2,000,000 
Exchange of notes payable and accrued interest   -    -    -    -    37,374,170    374    3,176,430    -    -    3,176,804 
Conversion of Series B Preferred to common shares   -    -    (22,064)   -    220,640,000    2,206    (2,206)   -    -    - 
Shares canceled for no consideration   -    -    (4,900)   -    -    -    -    -    -    - 
Stock-based compensation - warrants   -    -    -    -    -    -    3,270,349    -    -    3,270,349 
Stock-based compensation - options   -    -    -    -    -    -    36,750    -    -    36,750 
Stock-based compensation - restricted stock grants   -    -    -    -    -    -    1,440,464    -    -    1,440,464 
Change in comprehensive income (loss)   -    -    -    -    -    -    -    3,042    -    3,042 
Net loss for the period   -    -    -    -    -    -    -    -    (12,465,345)   (12,465,345)
                                                   
Balance - March 31, 2022   7,000,000   $70    517,795   $5    1,317,065,639   $13,170   $48,956,654   $3,042   $(63,116,154)  $(14,143,213)
                                                   
Stock issued for:                                                  
Services   -    -    -    -    198,750    2    34,704    -    -    34,706 
Conversion of Series B Preferred to common shares   -    -    (22,451)   -    224,510,000    2,245    (2,245)             - 
Contribution of capital - NFT   -    -    -    -    -    -    406,040    -    -    406,040 
Contribution of capital - digital assets   -    -    -    -    -    -    500,000    -    -    500,000 
Stock-based compensation - warrants   -    -    -    -    -    -    1,251,633    -    -    1,251,633 
Stock-based compensation - options   -    -    -    -    -    -    208,460    -    -    208,460 
Stock-based compensation - restricted stock grants   -    -    -    -